|

تاخیر ۸ ساعته پرواز فرانکفورت هما

پرواز شماره ۷۲۱ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که باید ۷:۲۰ صبح امروز تهران را به مقصد فرانکفورت (آلمان) ترک می‌کرد هنوز انجام نشده است.

شنیده می‌شود که سیستم الکتریکی هواپیما نقص دارد و به همین دلیل این پرواز تاکنون انجام نشده است.

 

ارسال نظر