|

مجوزهای پروازی مسیر تهران- اهواز شرکت زاگرس لغو شد

مجوزهای پروازی مسیر تهران- اهواز شرکت زاگرس لغو شد

سازمان هواپیمایی کشوری، تمامی مجوزهای پروازی مسیر تهران- اهواز شرکت هواپیمایی زاگرس را به علت عرضه بلیت بالاتر از نرخ تعیین شده لغو کرد.

پیرو اخطار قبلی در اردیبهشت ماه جاری و بررسی مجدد سیستم های نمایش، توزیع و فروش بلیت هوایی، بلیت شرکت هواپیمایی زاگرس همچنان بالاتر از نرخ تعیین شده در نرخنامه ابلاغی این سازمان به شرکت های هواپیمایی بفروش رسید.

بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری، به استناد قوانین و مقررات موضوعه این سازمان و به منظور حفظ مصالح عمومی، تمامی مجوز های پروازی مسیر تهران- اهواز آن شرکت را از روز یکشنبه تاریخ 1402/3/21 تا اطلاع ثانوی باطل کرد.

 

ارسال نظر