|

مسیر جدید پروازی شرکت هواپیمایی کاسپین

مسیر جدید پروازی شرکت هواپیمایی کاسپین

مسیر پروازی مشهد - خرم آباد و بلعکس پس از دو سال وقفه توسط شرکت هواپیمایی کاسپین برقرار میگردد

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین، نظر به درخواست دکتر زیویار استاندار محترم استان لرستان، مدیریت فرودگاه خرم آباد و به دنبال موافقت کاپیتان نورعلی مدیرعامل محترم شرکت و در راستای سیاست توسعه شبکه پروازی، برقراری ۴ سورتی پرواز هفتگی در مسیر مشهد به خرم آباد و بلعکس پس از  ۲ سال وقفه برنامه ریزی گردید. 

خاطر نشان میگردد برنامه زمانبندی این مسیر پروازی برای روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته تنظیم شده است که از روز پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه جاری، آغاز میگردد.

 

ارسال نظر