|

دردسرهای تندباد ایشا برای پروازهای ورودی به فرودگاه هیترو لندن + فیلم

دردسرهای تندباد ایشا برای پروازهای ورودی به فرودگاه هیترو لندن + فیلم

وزش تندباد ایشا در فرودگاه بین المللی هیترو لندن موجب اختلال در فرود هواپیماهای ورودی به این فرودگاه شد.

ارسال نظر