|

علت لندینگ خطرناک بوئینگ ۷۸۷ گلف ایر چیست؟

حجم ویدیو: 2.11M | مدت زمان ویدیو: 00:00:19

موتور شماره دو تنها چند سانتی متر با برخورد به زمین فاصله داشت. به نظر شما چه عواملی بجز آب و هوا میتواند منجر به چنین فرود خطرناکی شود؟

ارسال نظر