|

گزارش اختصاصی کن نیوز از غرفه شرکت هواپیمایی امارات در اکسپو 2020

گزارش اختصاصی کن نیوز از غرفه شرکت هواپیمایی امارات در اکسپو 2020

گزارشگر: سید امیرحسین موسوی مقدم فیلم‌بردار: احسان پیری تدوین: امیرحسین قنبری

 

ارسال نظر