|

اینفوگرافیک

نگاهی به ساختار لوله پیتوت

نگاهی به ساختار لوله پیتوت

در صنایع مختلف از لوله پیتوت برای محاسبه سرعت جریان سیال استفاده می‌شود .این وسیله ابزاری است که با استفاده از آن می‌توان به سادگی فشار استاتیک، کل و دینامیک را اندازه‌گیری کرد. در هواپیماها، لوله پیتوت معمولا در نقاط فاقد اغتشاش هوا مانند دماغه و یا زیر بال نصب می‌شود و از نصب آن در نقاطی مثل پشت بال که جریان هوا دارای اغتشاش است پرهیز می‌گردد.

ارسال نظر