|

نتایج جستجو :

 • بدبیاری‌های ایلان ماسک تمامی ندارد

  اداره هوانوردی آمریکا برای چندمین بار اعلام نتیجه ارزیابی‌های محیط‌زیستی برنامه فضایی اسپیس‌ایکس در تگزاس را به تعویق انداخت.

 • ایلان ماسک همچنان در انتظار پرتاب استارشیپ

  اسپیس ایکس قصد دارد اولین پرواز آزمایشی مداری خود را بلافاصله پس از دریافت تاییدیه از اداره هوانوردی فدرال به انجام برساند اما به نظر می‌رسد این آزمایش بار دیگر با تعویق مواجه شده است.

 • اولین پرواز مداری استارشیپ به تاخیر افتاد

  اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) صدور مجوز برای استارشیپ را به دلیل نگرانی از مشکلات زیست محیطی به تاخیر انداخت.

 • کاهش صدای ملخ هلیکوپتر با استفاده از spoiler

  امتیاز و ویژگی هلیکوپتر در نشست و برخاست عمودی و همچنین انجام پرواز با سرعت کم و هاور کردن (نگه داشتن هلیکوپتر در آسمان) موجب آن شده که هلیکوپتر در انجام ماموریت‌ها بسیار مناسب و سودمند باشد

 • سیستم مدیریت ایمنی درصنعت هواپیمایی

  طرح اجرایی مدیریت ایمنی شامل زیربخش‌های ذیل می‌باشد: الف ـ سیاست‌گذاری ایمنی (safety policy) شامل: تعیین اهداف ایمنی(safety objectives) اندازه گیری ایمنی عملکرد (safety performance measurement) سیاست‌های غیر تنبیهی(Non-punitive disciplinary policies)

 • سیستم مدیریت ایمنی درصنعت هواپیمایی

  ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ، ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳانحهﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺳﺎلﻫﺎی ١٩٨٠ اﻟﯽ ١٩٩٠ درﺻﺪد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻮده است. پیشگیری و اجتناب از سوانح تنها به مسئولیت‌پذیری، تخصص و تعهد عوامل نیروی انسانی هر ارگان به…

 • پیل‌های سوختی و صنعت هوایی

  پیل‌های سوختی فناوری جدیدی برای تولید انرژی هستند که بدون ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی، از ترکیب مستقیم بین سوخت و اکسیدکننده، انرژی الکتریکی با بازدهی بالا تولید می‌کنند.

 • اهمیت سازه‌های کامپوزیت در صنعت هوانوردی

  واژه کامپوزیت در زبان فارسی؛ مرکب یا چند سازه‌ای ترجمه شده است و همانطور که از معنای آن مشخص است موادی که از چند جز ساخته می‌شود را مواد مرکب یا مواد کامپوزیتی می‌گویند. در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی با سازه‌های کامپوزیتی دو مورد مهم از کاربرد این مواد که اخیرا در صنعت هوانوردی از آن رونمایی شده است را معرفی کنیم.

 • ایجاد یک سوراخ غیرمعمول در لایه اوزون قطب شمال

  داده‌های جدید بر اساس مشاهدات ماهواره کوپرنیکوس سنتینل-۵P، نشان دهنده کاهش شدید غلظت اوزون بر فراز قطب شمال است.

 • دو ماهواره تصویربرداری Pléiades Neo ساخته شده با همکاری ایرباس، آزمایش‌های زیست‌محیطی جامع را برای اطمینان عملکرد آن‌ها در مدار آغاز کرده‌اند

  در طول آزمایشات‌، ماهواره‌ها در معرض دمای شدید، لرزش، سر و صدای صوتی و همچنین تداخل الکترومغناطیسی قرار می‌گیرند. این کار تضمین می‌کند که آن‌ها می‌توانند در برابر شرایط سخت پرتاب و مأموریت خود در مدار مقاوم باشند.