|

تاکید بر ضرورت بازبینی شاخص های ارزیابی فرودگاه مهرآباد

در نشست مشترک مسوولان سازمان برنامه و بودجه استان تهران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و فرودگاه مهرآباد بر ضرورت بازبینی شاخص های ارزیابی و اعتبار این فرودگاه تاکید شد.

این نشست با حضور مسعود شفیعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، علی شیرین، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ابراهیم مرادی، عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و راهبر فرودگاه مهرآباد و احمد مظفر، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست، مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بخش‌های مختلف فرودگاه مهرآباد از جمله برج و اپروچ، ایمنی و آتش نشانی، ماشین‌آلات، پست برق ۲۹، ترمینال‌ها و فرآیند اعزام و پذیرش مسافران بازدید کردند و با بسیاری از خدمات تخصصی و عمومی ارایه‌ شده در فرودگاه از نزدیک آشنا شدند.

 

در این جلسه، مرادی، عضو هیات مدیره شرکت و راهبر فرودگاه مهرآباد با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰۰ نفر در قسمت های مختلف این فرودگاه به‌طور شبانه‌روزی خدمت می‌کنند، گفت: ما تلاش کرده‌ایم تا بخش عمده ای از خدمات را واگذار کنیم ولی بخش هایی که حاکمیتی است قابل برون سپاری نیست.

 

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: شاخص های ارزیابی عملکرد فرودگاه مهرآباد باید بازبینی شود. 

 

شاخص های ارزیابی فرودگاه ها

 

 احمد مظفر، معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران نیز در این نشست ضمن قدردانی از نگاه ویژه‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به اداره کل فرودگاه مهرآباد گفت: نظارت و ارزیابی از مأموریت‌های مهم برای بهبود رتبه شرکت فرودگاه‌ها در سطح ملی و استانی محسوب می‌شود و رتبه فرودگاه مهرآباد به دلیل موقعیت استراتژیکی این فرودگاه، تاثیر بسزایی در رتبه شرکت فرودگاه ها دارد.

 

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های مختلف برای شناسایی کاستی‌ها و جایگاه اصلی مهرآباد به عنوان یک مکان تاریخی و ملی شناسایی در سطح استان، افزود: جایگاه فرودگاه مهرآباد به ‌عنوان یک اداره تخصصی، حساس و تاثیرگذار باید به طور جداگانه ارزیابی شود.

 

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران با اشاره به حجم بالای فعالیت‌ها و همچنین فرسودگی سیستم های ناوبری در این فرودگاه گفت: ارایه خدمات ایمن و سریع جز با غیرت همکاران این فرودگاه محقق نمی‌شود.

 

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه استان تهران باید در خصوص بازبینی شاخص های ارزیابی فرودگاه مهرآباد اقدام کند و این فرودگاه را یاری رساند. 

 

مولفه‌های ارزیابی خدمات مهرآباد بازبینی شود

 

 همچنین در این نشست مسعود شفیعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به بازدید انجام شده از قسمت‌های مختلف فرودگاه مهرآباد گفت: باید با آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد کنونی فرودگاه مهرآباد، شاخص‌های لازم احصا شود و بسیاری از مولفه‌های ارزیابی تعریف و انعکاس واقعی خدمات این دستگاه انجام شود.

 

وی افزود: مهرآباد ارایه‌ دهنده مجموعه‌ای از فعالیت های مهم، حساس و حیاتی است که باید این حجم بالای فعالیت های پراهمیت دیده شود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر