|

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر منجمد پیدا کرد

تلسکوپ فضایی جیمز وب، بلوک‌های سازنده حیات را در عمیق‌ترین و سردترین یخ‌های اندازه‌گیری شده در یک ابر مولکولی یافته است.

متان، گوگرد، نیتروژن و اتانول در ابر مولکولی شناسایی شدند که نشان می‌دهد این مولکول‌ها یک نتیجه عادی و رایج از تشکیل ستارگان هستند و یک ویژگی منحصر به فرد در منظومه شمسی نیستند.

دمای سردترین یخ این ابر، منفی ۲۹۸ درجه سانتیگراد است.

 

ارسال نظر