|

عملکرد آماری۴ ماهه ابتدای ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل هوایی؛

رشد ۲۹۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای بین المللی
رشد ۱۶۷ درصدی پروازهای بین‌المللی نسبت به سال۱۴۰۰

بررسی عملکرد ۴ ماهه اول امسال وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل هوایی نشان از رشد ۱۶۷ درصدی پروازهای بین‌المللی ورشد ۲۹۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، عملکرد ۴ ماهه خود در سال جاری در مدهای مختلف حمل‌ونقل را منتشر کرده است. عملکرد ۴ ماهه این وزارتخانه در بخش حمل‌ونقل هوایی بر اساس داده‌ها و اطلاعات منتشر شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش عملکرد این حوزه دارد.

 براساس عملکرد اعلام شده، تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین‌المللی در ۴ ماهه سال جاری به ‌ترتیب ۹۶ هزار فروند و ۸ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۱۰۴ هزار فروند و بین‌المللی ۳  هزار فروند) به ترتیب ۸ درصد کاهش و ۱۶۷ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش منتشر شده؛ میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی در ۴ ماهه سال جاری به ترتیب ۱۰۸۳۳ هزار نفر و ۱۰۱۲ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۸۰۶۲  هزار نفر و بین‌المللی ۲۵۵  هزار نفر)  به ترتیب ۳۴ درصد و ۲۹۷ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر هوایی مشخص می‌شود که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۴ ماهه سال های  ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۱۴.۸ و ۱.۵ میلیون نفر ثبت شده است.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر