|

بازدید وزیر کار از هواپیمایی آسمان

بازدید وزیر کار از هواپیمایی آسمان

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، معاون اقتصادی وزارتخانه و هیئت همراه از بخش های مختلف شرکت هواپیمایی آسمان بازدید کردند.

د‌ر این مراسم‌ که با همراهی ابوذر شیرودی مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت برگزار شد، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همراهان از برخی واحدها و حوزه‌های تخصصی بازدید و از نزدیک در جریان تلاش متخصصان شرکت قرار گرفتند.

ارسال نظر