|

پرتاب ۵۴ ماهواره اینترنتی «استارلینک»

پرتاب ۵۴ ماهواره اینترنتی «استارلینک»

شرکت اسپیس ایکس ۵۴ ماهواره اینترنتی استارلینک را با موشک فالکون۹ به فضا پرتاب کرد.

استارلینک، یک مجموعه از ماهواره‌های پهن‌باند است که خدمات اینترنتی را به مردم سراسر جهان ارائه می‌دهند.

منبع: ایسنا

ارسال نظر