|

کشتی‌گیران چاق، هواپیما را زمینگیر کردند

کشتی‌گیران چاق، هواپیما را زمینگیر کردند

سفر دسته‌جمعی قهرمانان کشتی سنتی ژاپن به یک جزیره برای مسابقه، 2هواپیمای حامل آنها را زمینگیر کرد و مقامات برای دریافت مجوز، مجبور شدند هواپیماها را سبک کنند.

قرار بود این 27کشتی‌گیر در 2پرواز مجزا از توکیو و اوزاکا به جزیره آمامی اوشیما در جنوب کشور بروند اما هر دو پرواز، به‌خاطر وزن زیاد مسافران، دچار دردسر شد. این کشتی‌گیران که به‌خاطر جثه عظیم خود در دنیا مشهور هستند، به‌صورت میانگین 120کیلوگرم وزن دارند که در مقایسه با میانگین 70کیلوگرم در میان مسافران عادی، عدد قابل‌توجهی به شمار می‌رود. مقامات برای حل این مشکل، گروهی از آنها را در یک پرواز سوم در یک فرودگاه دیگر جا کردند تا هواپیماها بدون مشکل بلند شوند و در مقصد بنشینند.

ارسال نظر