|

تولید سوخت سازگار با محیط‌زیست برای هواپیما

تولید سوخت سازگار با محیط‌زیست برای هواپیما

مهندسان دانشگاه ملی تومْسک، سوخت ترکیبی برای هواپیماهای غیرنظامی ساخته‌اند که آلودگی بسیار کمتری نسبت به سوخت‌های فعلی ایجاد می‌کند.

مهندسان دانشگاه ملی تومْسک، سوخت ترکیبی برای هواپیماهای غیرنظامی ساخته‌اند که آلودگی بسیار کمتری نسبت به سوخت‌های فعلی ایجاد می‌کند. این سوخت پنجاه درصد از نفت و پنجاه درصد از اجزای گیاهی تولید شده است و از نظر کیفی تفاوتی با کروسین (kerosene) سوخت معمولی هواپیما ندارد. بخش گیاهی سوخت از گیاه کُلزا، ذرت، جلبک و پسماندهای گیاهی دیگر ساخته شده است. این طرح در راستای اجرای سیاست دولت فدراسیون روسیه مبنی بر کاهش تولید کربن انجام گرفته است.

منبع: برنا

ارسال نظر