|

فقط یک فرودگاه کشور بازدهی مثبت دارد

محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران کشور در حاشیه آیین افتتاحیه باند ۲۹ چپ درباره توسعه صنعت هوانوردی گفت: متاسفانه فقط فرودگاه مهرآباد بازدهی مثبت دارد البته پیشتر فرودگاه مشهد هم سوددهی داشت که متاسفانه امروز اینطور نیست.

وی همچنین از نیاز کشور برای توسعه ناوگان گفت و از زمینگیری تعداد زیاد هواپیما ابراز نارضایتی کرد.

رضایی کوچی همچنین ضمن ابراز توانایی کشور در همه عرصه‌ها گفت: زیرساخت‌های مطلوبی در شرکت‌های هواپیمایی موجود است که باید این توانمندی در زمینه توسعه ناوگان بکار رود تا وضعیت کنونی تغییر کند.

 

ارسال نظر