|

بدهکاران فرودگاه امام (ره) معرفی شدند

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) هواپیمایی ماهان و ایران ایر را بزرگترین بدهکاران فرودگاه امام خمینی (ره) معرفی کرد که جمعا حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به این شرکت بدهکار هستند، چلندری تایید کرد که مذاکرات مثبتی با دو ایرلاین انجام شده که تا مشکلات مرتفع شود.

 

ارسال نظر