|

ساخت فرودگاه بزرگ ریاض با هدف گسترش صنعت گردشگری

ساخت فرودگاه بزرگ ریاض با هدف گسترش صنعت گردشگری

فرودگاه جدید پایتخت عربستان سعودی شامل 6 باند موازی خواهد بود. قرار است فرودگاه جدید ظرفیت پذیرش 120 میلیون مسافر در سال 2030 را داشته باشد. براساس هدف گذاری انجام شده، قرار است ظرفیت فرودگاه جدید به پذیرش 185 میلیون مسافر و جابجایی 3.5 میلیون تن کالا تا سال 2050 برسد.

فرودگاه جدید به نام پادشاه فعلی "ملک سلمان" خواهد بود و در مساحت 57 کیلومتر مربع ساخته می شود. فرودگاه جدید همچنین، فرودگاه فعلی ریاض (فرودگاه ملک خالد) را شامل خواهد شد. هزینه ساخت فرودگاه جدید ریاض، اعلام نشده است.

 

ارسال نظر