|

امکانات رفاهی فرودگاه امام خمینی (ره) برای حجاج

امکانات رفاهی فرودگاه امام خمینی (ره) برای حجاج

به منظور رفاه حال زائرین عتبات و حجاج در ترمینال سلام سالن استراحت برای خانمها و آقایان تجهیز شده است.

استفاده از ۲۰۰ صندلی  استراحت فرودگاهی که زاویه دار بوده و بر اساس ارگونومی بدن انسان برای استراحت طراحی شده در ترمینال سلام مد نظر بوده و فضای تفکیک شده آقایان و بانوان به مساحت ۴۰۰متر مربع مفروش گردیده است .

اینترنت نامحدود در تمام زمان حضور حجاج و زائرین عتبات  در ترمینال سلام و در تمام قسمت های چک-این و بردینگ با نام کاربری HAJ.IKAC.IR و بدون پسورد در دسترس قرار داده شده است.

 

ارسال نظر