|

استرداد هزینه بلیت پرواز شماره ۳۲۱ تهران-خرم آباد

استرداد هزینه بلیت پرواز شماره ۳۲۱ تهران-خرم آباد

در پی لغو پرواز تهران_خرم آباد به دلیل نقص فنی در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هزینه این پرواز را به مسافران مسترد خواهد کرد.

در پی لغو پرواز تهران_خرم  آباد در روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" ضمن عذرخواهی از مسافران پرواز شماره ۳۲۱ تهران به مقصد خرم آباد اعلام کرد: این پرواز بعد از بلند شدن به دلیل نقص فنی و ایمنی مسافران بنا به تشخیص خلبان به فرودگاه مراجعت کرده است و هواپیما جهت بررسی بیشتر و رفع مشکل به بخش فنی تحویل و پرواز لغو شد.

لذا هزینه بلیت مسافران این پرواز استرداد خواهد شد.

 

منبع: وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر