|

شرکت‌های هواپیمایی مجاز به افزایش نرخ بلیط نیستند

شرکت‌های هواپیمایی مجاز به افزایش نرخ بلیط نیستند

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص نرخ بلیت هواپیما با ارائه توضیحاتی اعلام کرد: شرکت ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرده است: در تیرماه ۱۴۰۰ و با اعمال محدودیت ۶۰درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخنامه ۱۳۹۹، ۴۰درصد افزایش یافت.

سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: متعاقبا در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت های هواپیمایی را به کاهش نرخ ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد.

در همین راستا سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهارداشت: در دیماه ۱۴۰۰همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل هوایی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی ۴درصد افزایش یافت.

یازرلو تصریح کرد: پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش ۳۰درصدی نرخ ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان ۲۹ درصد افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است "حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه وشهرسازی به عنوان دستگاه ذیربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای به وزارت راه وشهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت هایی که قانون گذار برعهده او نهاده است می داند و هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.

 

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر