|

حادثه آفرینی بوئینگ شرکت هواپیمایی Safe Air در سودان جنوبی+تصاویر

حادثه آفرینی بوئینگ شرکت هواپیمایی Safe Air در سودان جنوبی+تصاویر

برخورد بوئینگ B727-2Q9 با یک هواپیمای MD82 در فرودگاه مالاکال سودان جنوبی موجب خسارت به هر دو هواپیما شد. در این حادثه بوئینگ شرکت هواپیمایی Safe Air با هواپیمایی برخورد کرد که مدتی قبل در همین فرودگاه دچار حادثه شده بود. گفتنی است؛ هواپیمای MD82 رها شده در این فرودگاه متعلق به شرکت هواپیمایی African Express است که در ماه فوریه در همین فرودگاه مالاکال دچار حادثه شده بود.

ارسال نظر