|

تصویر روز ناسا: کوژماه بر فراز کوهستان سوئد

تصویر روز ناسا: کوژماه بر فراز کوهستان سوئد

این یک کوژماه (Gibbous Moon) است. بیشتر انسان‌ها با ماه کامل (زمانی که تمام سطح ماه توسط خورشید روشن می‌شود) و هلال ماه (هنگامی که قسمتی از سطح ماه روشن می‌شود) آشنا هستند.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

زمانی که بیش از نیمی از ماه روشن اما کم‌تر از روشنایی کامل باشد، ماه را تثلیث یا کوژماه می‌نامند. کوژماه به‌ندرت در تلویزیون یا فیلم‌ها دیده می‌شود، ولی در آسمان واقعی شب بسیار رایج است. این تصویر تقریباً در اواخر اکتبر 2018 در Jämtland واقع در سوئد گرفته شده است.

کوژماه تا چند روز دیگر به هلال ماه و سپس ماه نو و بعد دوباره به هلال و چند روز پس از آن دوباره به کوژماه تبدیل می‌شود. عکاس دوربین خود را برای ثبت این منظره از کوژماه نصب کرده بود که عبور یک هواپیما او را غافلگیر کرد. ظاهراً هواپیما از کنار ماه عبور می‌کند، اما درواقع در پیش‌زمینه تصویر قرار دارد.

ارسال نظر