|

حمله دو فعال محیط زیست به مایکل اولری رییس رایان‌ایر

حمله دو فعال محیط زیست به مایکل اولری رییس رایان‌ایر

فعالان محیط زیست در حالی که مایکل اولری روز پنجشنبه در مقابل مقر کمیسیون اروپا با خبرنگاران صحبت می کرد، روی صورت رییس رایان ایر، کیک خامه ای کوبیدند.

اولری قصد داشت برای مطبوعات بیانیه ای بدهد که دو فعال محیط زیست کیکی به سمت او پرتاب کردند و گفتند "به بلژیک خوش آمدید" و "آلودگی هواپیماها را متوقف کنید".

 

 رئیس رایان ایر در بروکسل بود تا ناامیدی خود را از اتحادیه‌های صنعتی ابراز کند و طوماری را به اورسولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا با عنوان؛ محافظت از پروازها؛ آسمان اتحادیه اروپا را باز نگه دارید. 

 

اولری در حالی که صورتش را پاک می کرد، به طعنه گفت: من کیک خامه‌ای دوست دارم!

 

ارسال نظر