|

پیشرفت چشمگیر در تولید هواپیمای بدون سرنشین

پیشرفت چشمگیر در تولید هواپیمای بدون سرنشین

شان جونگ ده معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین روز جمعه 18 آوریل در کنفرانس مطبوعاتی دفتر اطلاعات شورای دولتی چین اعلام کرد که در سال 2023، چین بیش از 3.17 میلیون هواپیمای بدون سرنشین غیرنظامی تحویل داده، خاطرنشان کرد که ارزش تولید صنعت هوانوردی عمومی از 51 میلیارد یوان فراتر رفت که نسبت به سال گذشته نزدیک به 60 درصد افزایش داشته است.

«اقتصاد در ارتفاع کم» یک صنعت نوظهور معمولی و نماینده معمولی نیروهای تولید جدید بوده، همچنین حوزه مهمی برای پرورش انرژی جدید توسعه محسوب می شود و دارای ویژگی های رهبری نوآوری، سبز و کربن کم، و ادغام دیجیتال و چیزهای واقعی است. شان جونگ ده گفت، در سال های اخیر، صنعت تولید تجهیزات هوانوردی عمومی به نمایندگی هواپیماهای بدون سرنشین به توسعه سریع دست یافته است. بر اساس آمار ناقص، تا پایان سال 2023، بیش از 2300 شرکت توسعه هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی در چین وجود دارند که بیش از 1000 محصول پهپاد تولید کرده اند.

ارسال نظر