|

مسیر تهران-مشهد با ۸۴۴ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی

بررسی آمار پروازهای داخلی در مردادماه سال جاری نشان می‌دهد که اعزام پذیرش مسافر از فرودگاه‌های کشور افزایش ۳۷ درصدی داشته است و مسیر تهران- مشهد با ۸۴۴ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی است.

 

 

ارسال نظر