|

حادثه در اوهر

بال بویینگ ۷۷۷ شرکت هواپیمایی قطر در فرودکاه اوهر شیکاگو با تیر چراغ برق برخورد کرد و باعث آسیب دیدن هواپیما شد. این هواپیما پس از انجام پرواز از فرودگاه هارتسفیلد جکسون در حین تاکسی کردن به سمت پارکینگ با این مشکل مواجه شد. سخنگوی قطر تیرویز اعلام کرد که این حادثه در دست بررسی است و فعلا نمی‌توان از مقصران نام برد. در این حادثه به کسی آسیبی وارد نشد ضمن اینکه هواپیما کارگو (ترابری) بوده است.

ارسال نظر