|

تصاویری که سازمان هواپیمایی کشوری از باند فرودگاه مشهد منتشر کرده است.

به نظر شما چند درصد از دلیل ‌ترکیدگی لاستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد به باند مرتبط است؟

ارسال نظر