|

لطفا در پرواز ماسک بزنید

مقامات سازمان بهداشت جهانی بهداشت امروز اعلام کردند کشورها باید به مسافران زدن ماسک در پروازهای طولانی را توصیه کنند چرا که زیرسویه جدید امیکرون که اکنون در آمریکا شایع است، سرعت سرایت بالایی دارد.

ارسال نظر