|

امضاء تفاهم نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی کشوری

معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه‏ ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت در درجه اول و در درجه دوم بالا بردن سطح علمی و عملیاتی نیروهای درگیر در حوزه بحران و حوادث غیر مترقبه است. نامجوی با اشاره به‌ گسترش همکاری های طرفین در زمینه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و توسعه دانش گفت: آموزش های عمومی و تخصصی در موضوعات خدمات هوایی از اصلی ترین نیازهای حوزه بحران در کشور است که درمفاد این تفاهم نامه نیز آمده است.

ارسال نظر