|

رکورد جدید در مأموریت‌های اورژانس هوایی تهران

رکورد جدید در مأموریت‌های اورژانس هوایی تهران

محمداسماعیل توکلی، در ارتباط با حوادث هفته گذشته (۳ الی ۱۰ شهریور) اظهار داشت: طی این مدت در مجموع ۲۲۴۵۲ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۴۸۲۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۷۶۲۷ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی گفت: در این مدت ۵۰۵۱۸ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۱۹۴ تماس‌های مزاحم با این مرکز بوده است.

توکلی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۴۸۶ مورد حوادث ترافیکی و ۱۸۹۶۶ مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران ادامه داد: طی هفته گذشته، اورژانس هوایی ۲۲ سورتی پرواز داشت که از این تعداد ۳ پرواز مربوط به بال ثابت (انتقال اعضا) بود.

توکلی با اشاره به تعداد سورتی پرواز در هفته اخیر در اورژانس استان تهران گفت: در تاریخ اورژانس این تعداد پرواز در یک هفته بی نظیر است.

منبع: مهر

ارسال نظر