|

فرودگاه یا باغ، مسئله این است

افتتاح فاز جدید فرودگاه بین‌المللی حمد دوحه علاقمندان به هوانوردی را غافلگیر کرد.

IMG_20221114_123424_069

در این بخش جدید ۳۰۰ درخت و ۲۵۰۰۰ گیاه از سرتاسر جهان کاشته شده است تا فرودگاه را به یک باغ گیاه‌شناسی تبدیل کند.

IMG_20221114_123430_042

قطعا این ترمینال همگان را به یاد فرودگاه چانگی و بخش گیاهی این فرودگاه می‌اندازد.

IMG_20221114_123420_332

IMG_20221114_123427_065

ارسال نظر