|

واکنش رییس سازمان هواپیمایی به خبر انحراف مسیر هواپیماها به دلیل پارازیت

واکنش رییس سازمان هواپیمایی به خبر انحراف مسیر هواپیماها به دلیل پارازیت

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ادعای یک سایت خارجی مبنی بر انحراف مسیر 20 هواپیما در امتداد مسیر ایران گفت: در این باره هیچ نهاد رسمی هیچ گزارش ایمنی به ما نداد‌ه‌ است.

محمد محمدی بخش، رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره ادعای یک گروه هوانوردی «گروه او‌پی‌اس-گروه نظارت/مانیتورینگ خطرات هوانوردی» مبنی بر انحراف بیش از 20 هواپیما به هنگام عبور از مسیر پروازی عراق در امتداد مرز ایران اظهار داشت: یک ادعای یک سایت بوده و هیچ گزارش ایمنی در این باره نداشتیم و گزارشی به سازمان هواپیمایی ارایه نشد.

وی ادامه داد: اینکه این ادعا از سوی یک نهاد رسمی بین المللی ارایه شده باشد با یک سایت بسیار مهم است و تا کنون گزارش رسمی ایمنی از نهادی به دست سازمان هواپیمایی کشوری نرسیده است.   

 

منبع: ایلنا

ارسال نظر