|

هوشیاری کنترلر ترافیک هوایی و پیشگیری از بروز یک سانحه در فرودگاه شیراز

هوشیاری کنترلر ترافیک هوایی و پیشگیری از بروز یک سانحه در فرودگاه شیراز

با هوشیاری و دقت نظر کنترلرهای ترافیک هوایی فرودگاه بین المللی شیراز، از بروز سانحه برای یک هواپیما جلوگیری شد.

حوالی نیمه شب ششم مهر، اندکی پس از برخاستن هواپیما از باند ۱۱ فرودگاه شیراز، علیرغم مسیر پروازی اعلام شده، کنترلر فرودگاه شیراز با انحراف از مسیر پرواز مواجه شد و با عکس‌العمل سریع و هدایت پرواز تا نقطه خروج ترمینال هوایی شیراز از بروز این سانحه جلوگیری شد.

 

ارسال نظر