|

ماجرای ادعای مالکیت فرودگاه مهرآباد با سند عادی

ماجرای ادعای مالکیت فرودگاه مهرآباد با سند عادی

سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشستی تخصصی با موضوع بررسی اسناد رسمی گفت: می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی.

سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشستی تخصصی با موضوع بررسی اسناد رسمی گفت: می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی.

وی گفت: بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که سند رسمی فرودگاه باید به نام دولت صادر شود و چون فرآیند مالکیت آن طی شده، سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست ولی با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!

 

ارسال نظر