|

هفدهمین قسمت برنامه تراتل با حضور دکتر احمدرضا فتوت؛ روانشناس هوانوردی

در این قسمت درباره نقش روانشناسی در صنعت هوانوردی؛ بیماری‌های روانشناختی رایج صنعت هوانوردی مثل ترس از پرواز و ترس از ارتفاع و روش‌های درمان آن‌ها و شخصیت شناسی پرسنل صنعت هوانوردی گفتگو کردیم.

 

ارسال نظر