|

معرفی چکیده ای از ابتکارات بهبود ایمنی هوانوردی در بخش هلیکوپتری

معرفی چکیده ای از ابتکارات بهبود ایمنی هوانوردی در بخش هلیکوپتری

تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که عامل اصلی ایجاد حوادث و سوانح هوایی مرگبار در هواپیماها و هلیکوپترها در بخش عوامل انسانی می‌باشد .

جدیت تاکید در اجرای استانداردهای بین‌المللی برای افزایش سطح مدیریت ایمنی و بهره وری منابع در این حوزه بوده که سازمان‌های هواپیمایی کشوری در دنیا نیز از سال 2010 تاکنون توانسته‌اند استانداردهای خود را براساس ممیزی‌های برنامه ریزی شده و جهانی در سطح مطلوبی رعایت و اعمال کند. اما آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، بررسی میزان کفایت این موضوع در برقراری ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث و سوانح می‌باشد. 

امروزه پیاده سازی سیستم‌های نوین مدیریت یکپارچه ایمنی با رویکرد پیش‌بینانه و پیش‌گویانه (Proactive & Predictive Approach) و بکارگیری اقدامات نظارتی، اگرچه به بهبود وضعیت ایمنی هوانوردی کمک شایان توجهی می‌کند، اما دستیابی به سطح بالای ایمنی در پروازها نیازمند توجه ویژه همه جانبه و توسعه یکپارچه و متوازن در تفکر مدیریت با آموزش و ترویج فرهنگ صحیح ایمنی در کل مجموعه هوانوردی کشور است که خود نیاز به حمایت‌های ساختاری قانونی و منابع انسانی و مالی مناسب دارد.

این در حالیست که نهادها و سازمان‌هایی بعنوان موتور محرک صنعت در حوزه مطالعات میدانی و تحقیقاتی همواره پیشگام بوده و هدایت و روشنگری را نیز در این خصوص برعهده دارند بدین شکل که طرح‌های بهبود ایمنی هوانوردی را با مشارکت ایمنی هوانوردی فی ما بین نهادهای نظارتی تنظیم‌کننده‌، تولیدکنندگان، اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات، بهره برداران هوایی و اتحادیه‌های حرفه‌ای، سازمان‌های تحقیقاتی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی در راستای افزایش بیشتر ایمنی به پیش می‌برند.

بخشی از این نهادهای محرک و ابتکاری مهم ایمنی در سراسر جهان عبارتند از:

تیم ایمنی هوانوردی تجاری (CAST) در ایالات متحده آمریکا، تیم بین‌المللی ایمنی هلیکوپتر (IHST)، ابتکار ایمنی استراتژیک اروپا (ESSI) 

 

تیم ایمنی بین‌المللی هلیکوپتر (IHST)، یک سازمان جهانی است که تلاش‌های چند ساله‌ای را برای کاهش نرخ سوانح هلیکوپترهای غیرنظامی رهبری می‌کند، این سازمان 10 توصیه کلیدی را با هدف کاهش سوانح و صدمات ارائه کرده است.

ماموریت IHST با یک تلاش مشترک به ریاست مشترک یکی از اعضای دولتی (FAA) و یکی از اعضای صنعت، کاهش ۸۰ درصدی نرخ سوانح بین‌المللی هلیکوپتر غیرنظامی است. در این میان همکاری شرکت‌های سازنده عظیم هلیکوپتری همچون بل هلیکوپتر آمریکا، بریستو هلیکوپتر انگلیس با مسئولیت محدود، هلیکوپتر CHC کانادا، ایرباس هلیکوپتر، بنیاد ایمنی پرواز، انجمن هلیکوپتر کانادا، انجمن بین‌المللی هلیکوپتر، شرکت هلیکوپتری شل و شرکت هلیکوپتر سازی سیکورسکی بصورت تنگاتنگ و جدی انجام می‌شود.

این پیشنهادات که می‌تواند به مالکان، خلبانان، مربیان، تکنسین‌ها، مهندسان و همه اعضای جامعه هلیکوپتری کمک کند به شرح زیر می‌باشند: 

 

1. دستگاه‌های ضبط کابین خلبان را نصب کنید.

2. آموزش‌های مربوط به مانور چرخش خودکار (Auto-Rotation) را بهبود ببخشید.

3. مانورهای پیشرفته را به آموزش شبیه ساز اضافه کنید.

4. بر آگاهی از مسائل مهم در آموزش تاکید کنید.

5. بهبود عملکرد هلیکوپتر و آموزش محدودیت‌ها. 

6. تقویت آموزش رویه‌های اضطراری.

7. یک برنامه مدیریت ریسک بومی سازی شده را اجرا کنید.

8. یک برنامه مدیریت ریسک ویژه ماموریت ایجاد کنید.

9. مطابقت رویه‌های جاری را بصورت استاندارد پیروی و تایید کنید.

10. یک برنامه تعمیر و نگهداری تضمین کیفیت قوی را پیاده سازی و اجرا کنید.

 

تجهیزات

دستگاه‌های ضبط کابین خلبان را نصب کنید، توسعه و نصب تجهیزات نظارت بر داده‌های پرواز برای ثبت اقدامات خدمه پرواز. 

داده‌ها را می‌توان به عنوان بازخورد فوری محلی به مربیان، اپراتورها و خدمه پرواز استفاده کرد. این داده‌ها همچنین می‌توانند در صورت بررسی حادثه یا سانحه برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل کامل‌تر و توصیه‌های ایمنی آینده کمک کنند.

 

 

 

آموزش

آموزش چرخش خودکار (Auto-Rotation)را در آموزش پرواز اولیه و پیشرفته بهبود ببخشید و برنامه‌های شبیه‌ساز را برای بهبود این مهارت‌ توسعه دهید.

همچنین مانورهای پیشرفته را به آموزش شبیه‌ساز اضافه کنید. 

برنامه‌های شبیه‌ساز را در برنامه آموزشی بگنجانید که شامل آموزش‌های زیر است:

 HUET (Helicopter Underwater Scape Training) ، واژگونی پویا، روش‌های اضطراری، پدیده تشدید واکنش زمین(Ground Resonance) ، مانورهای توقف سریع، روش‌های اپروچ به روش هدف گذاری و تمرین در اپروچ‌های مناطق ناهموار و پر تجمع، مناطق فرود غیر مسطح و ناصاف و سکوها و هلی‌پدهای مرتفع 

بر آگاهی از مسائل حیاتی در آموزش تاکید کنید. برنامه‌های آموزشی ایجاد کنید که مهارت مسائل مهمی مانند خرابی سیستم‌ها، نگرانی‌های آب و هوایی قریب‌الوقوع، اثرات ارتفاع چگالی و باد و شرایط سطحی را که می‌تواند برای پرواز ایمن حیاتی باشد، آموزش داده و ارزیابی کند.

بهبود عملکرد هلیکوپتر و آموزش محدودیت‌ها، اپراتورها باید آموزش قوی و ارزیابی مستمر خلبانان خود را در مورد عملکرد هواپیما یا هلیکوپتر ارائه دهند. این آموزش باید شامل اثرات ارتفاع چگالی، وزن ناخالص و محدودیت‌های دستی پرواز باشد.

تقویت آموزش رویه‌های اضطراری، تشویق به استفاده از مربیان روش‌های اضطراری با تاکید بر آموزش از دست دادن سیستم، شناسایی و بازیابی.

 

مدیریت ایمنی

برنامه مدیریت ریسک را اجرا کنید. تشویق به اجرا و استفاده از یک برنامه مدیریت ریسک شخصی و بومی سازی شده همچنین استفاده از چک لیست شخصی 

یک برنامه مدیریت ریسک ویژه ماموریت ایجاد کنید، یک سیستم مدیریت ایمنی رسمی (SMS) مستلزم آموزش برای ماموریت‌های خاص، ایجاد و اجرای روش‌های عملیاتی استاندارد، مقررات و آموزش پرسنل برای استفاده از ابزارهای ارزیابی ریسک، و مهم‌تر از همه، تغییر فرهنگ ایمنی برای اطمینان از این است که همه پرسنل «ایمنی» را به کار می‌گیرند.

 

نگهداری

اجرای یک برنامه تعمیر و نگهداری تضمین کیفیت قویT اپراتورها را تشویق کنید تا یک برنامه تضمین کیفیت قوی را اجرا کنند که استفاده از دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری، بولتن‌های خدمات و رویه‌های سازنده را تضمین می‌کند

ارسال نظر