|

نیازمند ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذاری مردمی در فرودگاه‌ها هستیم

نیازمند ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذاری مردمی در فرودگاه‌ها هستیم

معاون برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه در سال جهش تولید با مشارکت مردم، افزایش سرمایه‌گذاری مردمی در فرودگاه‌ها می‌تواند منجر به افزایش تولید ثروت و ارزش افزوده شود تأکید کرد: این امر نیازمند ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌هاست.

جلسه معاونت برنامه‌ریزی، نظارت و امور اقتصادی با روسا و کارشناسان گروه سرمایه‌گذاری و تجزیه تحلیل اقتصادی و گروه امور مشارکت‌ها تامین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، یکم اردیبهشت ماه برگزار شد.

عبدی در این نشست گفت: با رشد صنعت هوانوردی و توسعه حمل و نقل هوایی، اقتصاد فرودگاه‌ها تبدیل به موتور پیشران اقتصاد بسیاری از کشورها و فرودگاه‌ها تبدیل به هاب سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه شده‌اند.

وی در ادامه افزود: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، افزایش سرمایه‌گذاری مردمی در فرودگاه‌ها می‌تواند منجر به افزایش تولید ثروت و ارزش افزوده شود که این امر نیازمند ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذاری در فرودگاه‌هاست.

عبدی افزود: در سال‌های اخیر تکیه بر درآمد حاصل پروازهای عبوری منجر به غفلت از سرمایه‌گذاری و درآمدزایی پایدار در صنعت فرودگاه‌ها شده است و ممنوعیت پروازی در شرایط محیطی اخیر اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها را بیش از پیش برای ما آشکار کرده است.

 

ارسال نظر