|

کاهش ۸ درصدی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‌های کشور

کاهش ۸ درصدی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‌های کشور

آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران حاکی از آن است که در مرداد امسال نشست و برخاست هواپیما نسبت به مرداد سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی مردادماه امسال نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه مهرآباد رشد منفی 14 درصدی، اعزام و پذیریش مسافر رسد 25 درصدی و ارسال و پذیریش بار و پست 27 درصد رشد داشته است.

در فرودگاه مشهد نشست و برخاست هواپیما، جابجایی مسافر و جابجایی بار به ترتیب رشد مثبت 33 درصد، 90 و 100 درصدی را در بازه اشاره شده داشته است.

در مجموع طی مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته نشست و برخاست هواپیما، جابجایی بار و جابجایی بار به ترتیب رشد منفی 8 درصدی، 37 و 43 درصدی داشته است.

همچنین در مرداد امسال نسبت به تیرماه نشست و برخاست هواپیما،‌ جابجایی مسافر و بار به ترتیب رشد منفی 6 درصدی، 7 و 8 درصدی را ثبت کرده است. طی 5 ماه امسال هم نشست و برخاست هواپیما رشد منفی 9 درصدی، جابجایی مسافر رشد 34 درصدی و جابجایی بار رشد 39 درصدی را ثبت کرده است.

در بخش تاخیرات پروازی نیز ایرلاین‌های داخلی نیز 369 هزار و 748 دقیقه تاخیر 30 دقیقه و بیشتر داشته‌اند. در بین شرکت‌های هواپیمایی داخلی هواپیمایی آسمان با 436 پرواز بیشترین پرواز خروجی تاخیردار 30 دقیقه و بیشتر طی مرداد امسال داشته است.

هواپیمایی کیش نیز با ثبت 47 درصد پرواز تاخیردار بیشترین تاخیر را در مرداد امسال داشته است. هواپیمایی پویا نیز با 7 درصد کمترین پرواز تاخیردار را به نام خود ثبت کرده است.

در بخش پروازهای ابطالی نیز قشم ایر با 70 پرواز در صدر قرار داشته است.

شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران مانند ماه قبل، آمار مربوط به پروازهای عبوری را منتشر نکرده است.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر