|

گزارش اولیه سانحه مورخه 1401/10/24 هواپیمای تکنام P92-Js مرکز آموزش هوانوردی هما با علامت ثبت EP-VAN

گزارش اولیه سانحه مورخه 1401/10/24 هواپیمای تکنام P92-Js مرکز آموزش هوانوردی هما با علامت ثبت EP-VAN

درپی تماس تلفنی دیسپچ مرکز آموزش هوانوردی هما و همچنین واحد عملیات فرودگاه پیام مبنی براطلاع رسانی وقوع سانحه برای یکی از پروازهای آموزشی آن مرکز درنزدیکی فرودگاه پیام ، هماهنگی لازم برای حفظ شواهد سانحه و اعزام کارشناس به محل وقوع سانحه انجام پذیرفته و سپس لاشه هواپیما به داخل آشیانه آن مرکز واقع در آن فرودگاه منتقل گردید. بدینوسیله گزارش اولیه سانحه و شرح اقدامات بعمل آمده ایفاد می‌گردد:

 

تاریخچه پرواز: 

در ساعت 08:08 بوقت محلی روز شنبه مورخه 1401/10/24 هواپیمای تکنام مدل P92Js و با علامت ثبت EP-VAN 

متعلق به مرکز آموزش هوانوردی هما با شماره پرواز 203 به منظور انجام پرواز آموزشی با حضور معلم خلبان 28 ساله به همراه دانشجوی خلبانی مقطع CPL ، پرواز خود را با هدایت دانشجو از باند 30 فرودگاه پیام به منظور Touch & Go آغاز کرده و طبق اظهارات خلبانان در Left Hand Pattern به صورت ناگهانی موتور از کار افتاده که معلم خلبان هدایت هواپیما را بعهده گرفته و پس از چندین مرتبه تلاش جهت روشن کردن مجدد موتور (Restart)، موفق به روشن کردن آن نشده و به صورت اضطراری در محوطه و زمین باز در فاصله 3.2 مایلی جهت 120 درجه فرودگاه حوالی روستای فرخ آباد فردیس کرج فرود آمده‌اند.  

اطلاع رسانی وقوع سانحه و محل آن توسط پرواز دیگر مرکز آموزش هما به شماره پرواز همای 210 صورت پذیرفته  

است. 

خسارت جرحی: 

پس از وقوع سانحه هردو سرنشین ، بطور سالم از هواپیما پیاده شده و ارزیابی‌های بعدی توسط واحد اورژانس نشان می‌دهد که هم معلم خلبان و هم دانشجو صدمه‌ای متحمل نشده‌اند. 

خسارت وارده به هواپیما: 

پس از اعزام کارشناس دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان به محل سانحه و بازدید وضعیت هواپیما در آشیانه فرودگاه پیام، فعلا خسارت‌های ذیل مشاهده گردیده و مقرر است واحد فنی آن مرکز فهرست کامل خسارت وارده را اعلام نماید: 

1- ارابه فرود اصلی سمت چپ و ارابه فرود جلو شکسته و از هواپیما جدا شده‌اند. 

2- بال سمت چپ در اثر برخورد با زمین دچار تغییر حالت شده است. 

3- ناحیه زیرین هواپیما در اثر برخورد با زمین پس از شکست ارابه فرود آسیب جدی دیده است. 

4- شکستگی یک سر ملخ در اثر برخورد با زمین پس از شکستن ارابه فرود نیز مشاهده گردید که احتمال صدمه  

به سیستم انتقال نیروی موتور نیز داده می‌شود. 

5- سطوح کنترل انتهایی هواپیما نیز دچار آسیب شده است.

 

مشاهدات سایت سانحه: 

حین فرود اضطراری ابتدا اثر چرخ سمت چپ روی زمین مشاهده گردیده و پس از شکست ارابه فرود اصلی سمت چپ  

و ارابه فرود جلو و همچنین شکست یک سر ملخ ، هواپیما به سمت چپ منحرف شده و متوقف گردیده است. همچنین  

بال سمت چپ هواپیما در اثر شکست ارابه فرود و انحراف هواپیما با زمین برخورد کرده و تغییر حالت داده است. دستگاه موقعیت یاب اضطراری هواپیما (ELT) نیز فعال گردیده ولی تاکنون بازخورد آن از طریق ماهواره‌های بین المللی به دفتر بررسی سوانح و حوادث اعلام نشده است. 

گزارش فوق بر اساس بازدید میدانی و مصاحبه از معلم خلبان ، دانشجو و مستندات فرودگاه پیام تهیه شده و گزارش نهایی پس از دریافت کلیه مستندات و بررسی‌های کارشناسی تهیه و صادر خواهد شد.

ارسال نظر