|

معرفی شرکت‌های هواپیمایی گران‌فروش به تعزیرات

هیچ تغییر قیمتی در رابطه با قیمت بلیت هواپیما قابل قبول نیست
معرفی شرکت‌های هواپیمایی گران‌فروش به تعزیرات

رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: هیچ ابلاغیه‎ای مبنی بر افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما صادر نشده و نرخ بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی افزایش نیافته است. محمد محمدی بخش در رابطه با معرفی شرکت‌های هواپیمایی گفت: هیچ تغییر قیمتی در رابطه با قیمت بلیت هواپیما قابل قبول نیست.

ارسال نظر