|

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر منجمد پیدا کرد

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر منجمد پیدا کرد

تلسکوپ فضایی جیمز وب، بلوک‌های سازنده حیات را در عمیق‌ترین و سردترین یخ‌های اندازه‌گیری شده در یک ابر مولکولی یافته است.

متان، گوگرد، نیتروژن و اتانول در ابر مولکولی شناسایی شدند که نشان می‌دهد این مولکول‌ها یک نتیجه عادی و رایج از تشکیل ستارگان هستند و یک ویژگی منحصر به فرد در منظومه شمسی نیستند.

دمای سردترین یخ این ابر، منفی ۲۹۸ درجه سانتیگراد است.

 

ارسال نظر