|

سمپوزیوم ایمنی پرواز چهارشنبه سوم خرداد برگزار می شود

سمپوزیوم ایمنی پرواز چهارشنبه سوم خرداد برگزار می شود

سمپوزیوم ایمنی پرواز با موضوع فرود خارج از باند، مدیریت ریسک و بهترین شیوه ها چهارشنبه سوم خرداد 1402 در دانشکده صنعت هوانوردی کشور برگزار می شود. شرکت در این سمپوزیوم رایگان بوده ولی مشروط به تایید ثبت نام است.

ارسال نظر