|

بازگشت پرواز گرگان آسمان به مبدا

پرواز شماره ۶۳۰ هواپیمایی آسمان از تهران به گرگان که با هواپیمای ATR72 بعد از تاخیر نزدیک به دو ساعت پرواز کرد به دلیل نقص فنی سیستم اویونیک مجبور به بازگشت به فرودگاه مبدا شد.

 

ارسال نظر