|

تزریق ۲ دوز واکسن یا نتیجه منفی آزمایش PCR؛ شرط ورود مسافران خارجی به ایران

سازمان هواپیمایی کشوری:با توجه به افزایش مرگ و میر کرونا در چین و کره و محدودیت پرواز از این ۲ کشور، در حال حاضر هیچ دستورالعملی به سازمان هواپیمایی ابلاغ نشده است و همان دستورالعمل‌های سابق اعمال می‌شود.

مسافران ورودی به ایران از همه کشورها باید ۲ دوز واکسن را تزریق کرده باشد و اگر واکسن نزده باشند باید نتیجه منفی آزمایش PCR خود را که حداکثر ۷۲ ساعت قبل از پرواز انجام شده باشد، ارائه کنند و در نهایت نیز ماموران وزارت بهداشت چکاپ نهایی را انجام می‌دهند.

پروازها مانند روال سابق انجام می‌شود و مراقبت‌ها هم طبق دستورالعمل اعمال می‌شوند.

 

ارسال نظر