|

لغو پرواز به‌دلیل دید کم در فرودگاه مرکز مازندران به صفر می‌رسد

لغو پرواز به‌دلیل دید کم در فرودگاه مرکز مازندران به صفر می‌رسد

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران با اشاره به نصب دستگاه کمک ناوبری در فرودگاه ساری گفت: بانهایی شدن تاییدیه طرح‌های پروازی طی حدود دو ماه آینده از ظرفیت سیستم کمک ناوبری در آینده‌ای نزدیک استفاده کنیم.

 

وی افزود: نتیجه وارسی پروازی و تاریخ عملیاتی پرواز را به دفتر مراقبت پرواز اعلام می‌کنند که بسته به دوره تعیین شده در شرایط کاهش دید در نشست هواپیما کمک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران بیان کرد: دستگاه کمک ناوبری در شرایط دید کم برای نشستن پرواز به خلبان کمک می‌کند.

وطن خواه با اشاره به اینکاه دستگاه سامانه کمک ناوبری در فرودگاه شهدای ساری نصب کردیم، اظهار کرد: تحقق فعالیت این دستگاه مستلزم انجام چندین مرحله عملیات فلایت چک بوده که نوبت به فرودگاه شهدای ساری رسید.

وی یادآور شد: با نهایی شدن تاییدیه طرح‌های پروازی طی حدود دو ماه آینده از ظرفیت سیستم کمک ناوبری در آینده‌ای نزدیک استفاده کنیم.

 

منبع: فارس

ارسال نظر