|

اضافه شدن ۱۲ سورتی پرواز هفتگی در فرودگاه آبادان

اضافه شدن ۱۲ سورتی پرواز هفتگی در فرودگاه آبادان

مدیر فرودگاه آبادان از اضافه شدن ۱۲ سورتی پرواز هفتگی در فرودگاه آبادان توسط شرکت هواپیمایی زاگرس در روزهای چهارشنبه در مسیر تهران به آبادان و بالعکس، شرکت هواپیمایی چابهار روزهای جمعه و چهارشنبه در مسیر تهران‌_آبادان و بالعکس و شرکت هواپیمایی آسمان روزهای پنج شنبه در مسیر تهران_آبادان، آبادان _اصفهان، آبادان-شیراز و بالعکس خبر داد.

جواد شمالی نژاد مدیر فرودگاه آبادان از اضافه شدن ۱۲ سورتی پرواز هفتگی در فرودگاه آبادان خبر داد.

وی در این خصوص افزود: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی زاگرس در روزهای چهارشنبه در مسیر تهران به آبادان و بالعکس، شرکت هواپیمایی چابهار روزهای جمعه و چهارشنبه در مسیر تهران‌_آبادان و بالعکس و شرکت هواپیمایی آسمان روزهای پنج شنبه در مسیر تهران_آبادان، آبادان _اصفهان، آبادان-شیراز و بالعکس انجام خواهد شد.

شمالی نژاد اظهار کرد: فرودگاه آبادان ۷۸ پرواز رفت و برگشت در هفته دارد و مقاصد پروازی آن تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، کیش و بندرعباس است.

گفتنی است فرودگاه آبادان در حال حاظر به جهت ترافیک پروازی در رتبه نهم فرودگاه های کشور قرار دارد.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر