|

مهرآباد و مشهد، پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های کشور

مهرآباد و مشهد، پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲۴ اسفند تا ۹ فروردین فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به عنوان پرترافیک‌ترین فرودگاه کشور ۴۹۹۳ نشست و برخاست و ۵۹۹۰۴۰ مسافر را اعزام و پذیرش کرده، فرودگاه بین‌المللی مشهد نیز با اعزام و پذیرش ۳۳۰۰۵۵ مسافر و ۲۴۱۱ نشست و برخاست رتبه بعدی را در ترافیک فرودگاه‌ها دارد.

رضا نخجوانی اظهار کرد: مطابق اطلاعات دریافتی از گروه آمار و اطلاعات هوانوردی، از آغاز عملیات نوروزی در بیست‌وچهارم اسفند ۱۴۰۲ تا نهم فروردین امسال، یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۴۵۰ مسافر از فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت اعزام و پذیرش شده‌اند.

وی از رشد ۲ درصدی اعزام و پذیرش مسافران هوایی و نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در مدت مذکور خبر داد و افزود: طی این مدت ۱۲ هزار و ۶۸۴ نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‌ها انجام شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیان داشت: فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به عنوان پرترافیک‌ترین فرودگاه کشور در مدت مذکور، ۴۹۹۳ نشست و برخاست و ۵۹۹۰۴۰ مسافر را اعزام و پذیرش کرده است.

نخجوانی همچنین گفت: فرودگاه بین‌المللی مشهد نیز با اعزام و پذیرش ۳۳۰۰۵۵ مسافر و ۲۴۱۱ نشست و برخاست رتبه بعدی را در ترافیک فرودگاه‌های کشور از آن خود دارد.

وی یادآوری کرد؛ فرودگاه شیراز با اعزام و پذیرش ۱۱۸ هزار و ۱۸۹ مسافر و نشست و برخاست یک‌هزار و ۳۸ پرواز، فرودگاه بین‌المللی اصفهان با اعزام و پذیرش ۷۵ هزار و ۹۷۹ مسافر و نشست و برخاست ۶۵۸ پرواز و فرودگاه بین‌المللی تبریز با اعزام و پذیرش ۶۷ هزار و ۴۵۳ مسافر و نشست و برخاست ۶۰۱ پرواز، بیشترین مسافر و پرواز را پس از مهرآباد و مشهد در جمع فرودگاه‌های بین‌المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها داشته‌اند.

 

ارسال نظر