|

ایمنی هوانوردی در ایران در حد استاندارد جهانی است

ایمنی هوانوردی در ایران در حد استاندارد جهانی است

مدیر دفتر ایمنی شرکت فرودگاه‌ها گفت: هیچ‌گونه پروازی بدون برقراری ایمنی در هیچ فرودگاهی انجام نمی‌شود و در شرایط تحریم توانسته‌ایم از نظر برقراری ایمنی خود را به استاندارد‌های روز دنیا نزدیک کنیم.

حبیب داوودی‌دانا مدیر دفتر ایمنی شرکت فرودگاه‌ها اظهار کرد: از کوچکترین فرودگاه که پروازهای محدودی دارد تا تمام فرودگاه‌های بین‌المللی که هرروز شاهد انجام پروازهای پرشماری در آن‌ها هستیم، از استانداردهای نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده و در ایمنی کامل پذیرای پروازها هستیم.

وی با اشاره به تعدادی محدود نیروهای انسانی در حوزه ایمنی هوانوردی در ستاد و فرودگاه‌های کشور گفت: در حال حاضر حدود 40 نفر متخصص ایمنی هوانوردی در ستاد و فرودگاه‌های کشور مشغول فعالیت هستند و این آمار محدود برای استقرار و نگاهداشت مقوله مهمی چون ایمنی هوانوردی مناسب نیست اما نیروهای دلسوز و متعهد این حوزه درحالی که اغلب به‌صورت چند پیشه کار می‌کنند، پای کار حفظ و ارتقاء ایمنی در مجموعه شرکت چه در حوزه ناوبری هوایی و چه در حوزه فرودگاهی ایستاده اند.

مدیر دفتر ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه با جدیت به‌دنبال اصلاح ساختار ایمنی هوانوردی هستیم، گفت: ایمنی در ستاد و فرودگاه‌‌های کشور زمانی به نقطه ایده‌آل می‌رسد که از ساختار متناسب برخوردار باشد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی اهداف خود را پیش ببرد.

داوودی‌دانا ضمن قدردانی از مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: کاپیتان نخجوانی با توجه به اینکه به‌عنوان خلبان در پرواز حضور دارد، اهمیت و ارزش مقوله ایمنی را به‌خوبی می‌داند و همواره تاکید ویژه‌ای بر افزایش ارتقاء سطح ایمنی و اصلاح ساختار آن دارد.

مدیر دفتر ایمنی در خصوص کیفیت آموزش در این حوزه تخصصی گفت: براساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری، تمامی کارکنان ستاد و فرودگاه‌های کشور باید متناسب با حیطه فعالیت خود دوره‌های ایمنی هوانوردی را بگذرانند، اما به‌دلیل کمبود نیری انسانی به ویژه مدرس تاکنون موفقیت کامل در این موضوع نداشته‌ایم .

داوودی‌دانا با بیان اینکه به‌لحاظ دریافت آموزش‌های به روز دنیا با استانداردهای بین‌المللی فاصله داریم، گفت: تاکنون تنها یک دوره آموزشی بین‌المللی برگزار شده و متخصصان این حوزه با تلاش فردی و مطالعه شخصی توانسته‌اند خود را به‌روز نگه دارند. خوشبختانه اخیراً مصوبات خوبی از شورای عالی ایمنی در راستای ارتقاء آموزش کارکنان و آموزش‌های تخصصی ایمنی هوانوردی برای مدیران ایمنی دریافت کرده ایم.

وی گفت: ایمنی به زبان ساده یعنی تمام کارکنان به نوبه خود و بر حسب وظایف محوله خطرات مرتبط با عملیات پرواز را احصاء و گزارش نمایند و به دنبال آن اقدامات مؤثر در جهت رفع آنها از سوی مسئولین مرتبط به عمل آید.

مدیر دفتر ایمنی در پایان در پاسخ به این پرسش که این حوزه تا پایان سال در چه نقطه‌ای قرار خواهد داشت، گفت: امید است تا پایان امسال اخبار خوبی درخصوص ایجاد ساختار متناسب با وظایف به کارکنان حوزه ایمنی هوانوردی مخابره شود تا با جذب نیروی انسانی متخصص اهداف عالی شرکت مطابق با استانداردهای جهانی ایمنی پیش رود.

 

ارسال نظر