|

تصویر روز ناسا: قمر اروپا از دید گالیله

تصویر روز ناسا: قمر اروپا از دید گالیله

در اواخر دهه 1990، فضاپیمای «گالیله» مناظر خیره کننده‌ای از «اروپا» را ثبت کرد و شواهدی را کشف کرد که نشان می‌داد سطح یخی قمر احتمالاً اقیانوسی عمیق و بزرگ را پنهان می‌کند.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

داده‌های تصویری از اروپا توسط گالیله در اینجا، با کالیبراسیون‌های بهبودیافته برای تولید تصویری رنگی، تقریباً نزدیک به آنچه چشم انسان ممکن است ببیند بازسازی شده‌اند.

علل شکستگی‌ها و انحنای طولانی قمر، آب مایع زیرسطحی آن است. جزر و مدی که قمر بزرگ در مدار بیضی‌شکل خود به دور مشتری تجربه می‌کند، انرژی لازم برای مایع نگه‌داشتن اقیانوس را تأمین می‌کند.

ارسال نظر